Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng CN XXVII TN, C: XIN THÊM NIỀM TIN VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Niềm tin có sức mạnh phi thường, vì nhờ niềm tin, con người có thể làm được những việc to lớn cao cả mà bình thường sức người không thể làm được. Vì khi tin, con người ta đặt tất cả sức mạnh vào Thiên Chúa, tín thác vào Ngài nên không có gì mà Ngài không làm được cho người tin theo Ngài

 

XIN THÊM NIỀM TIN VÀ KHIÊM NHƯỜNG

(Lc 17,5-10)

 

Minh An

 

Tin mừng Chúa Nhật XXVII là tin vui nói về niềm tin và giáo huấn của Chúa Giêsu về sự khiêm nhường. Không vui sao được khi mà các Tông đồ của Chúa Giêsu ý thức mình đang còn non kém niềm tin, nên đã xin Thầy ban thêm niềm tin. Không những Thầy ban thêm niềm tin, nhưng còn ban thêm cho những lời chân tình về đời sống khiêm nhường và phục vụ: “Khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (c.10). Đúng là Tin Mừng của niềm vui!

 

Thật thế, ở phần thứ nhất của bản văn Tin mừng (cc. 5-6), chúng ta thấy các Tông đồ của Chúa Giêsu rất thật thà, chất phác, vì các ông đã ý thức được về niềm tin yếu kém của mình, nên họ đã xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin: “Thưa Thầy, xin thêm niềm tin cho chúng con”. Việc các Tông đồ xin Chúa Giêsu ban thêm cho họ niềm tin là có lẽ họ đang phải đối diện với một thực trạng nào đó quan trọng nhưng đầy khó khăn nên đòi hỏi họ phải tin tưởng vào Chúa chứ không dám cậy dựa vào sức riêng của mình để tự quyết.

 

Thực ra, các Tông đồ của Chúa Giêsu đang gặp khó khăn về giới luật yêu thương, nhất là sự tha thứ cho anh em mình. Mà việc tha thứ không giới hạn cho anh em mình là một điều kiện rất khó khăn, nên đòi hỏi phải có tình yêu, sự bao dung, tính kiên nhẫn và nhất là phải có niềm tin (x. Lc 17,3-4). Các Tông đồ của Chúa Giêsu như ý thức được khó khăn này, nên rất cần Chúa ban thêm cho họ sức mạnh của niềm tin. Và quả thực, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền ban thêm sức mạnh của niềm tin cho con người, vì chính Ngài là Đấng có quyền trên mọi sự mà thôi.

 

Như thế, ta thấy rằng, các Tông đồ ở trong bài Tin mừng này rất khiêm tốn, đáng là gương sáng tốt lành cho chúng ta. Có nhiều khi, chúng ta đảm nhiệm những công việc quá sức, nhưng chúng ta vẫn cậy dựa vào sức mình mà quên đi luôn có Chúa đồng hành và trợ giúp chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta hãy có thái độ khiêm tốn đến với Chúa và xin Ngài ban thêm niềm tin cho chúng ta như các Tông đồ xưa.

 

Chính nhờ niềm tin sẽ đưa con người ta đạt đến sức mạnh phi thường: “Nếu anh em có niềm tin chỉ bằng hạt cải thôi thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c.6).

 

Quả thật, niềm tin có sức mạnh phi thường, vì nhờ niềm tin, con người có thể làm được những việc to lớn cao cả mà bình thường sức người không thể làm được. Vì khi tin, con người ta đặt tất cả sức mạnh vào Thiên Chúa, tín thác vào Ngài nên không có gì mà Ngài không làm được cho người tin theo Ngài (x. Lc 1,37).

 

Điều quan trọng hơn hết là các Tông đồ của Chúa Giêsu xin thêm niềm tin, một thứ niềm tin chân thực, thuần khiết, nên cho dù niềm tin đó chỉ cần bé như hạt cải thôi cũng đủ để thực hiện được những điều kỳ diệu. Hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới là tác nhân thực hiện cho người có niềm tin những kỳ công vĩ đại mà con người không thể ngờ tới. Ước mong cho mỗi người luôn noi gương các Tông đồ xưa, xin Chúa ban thêm cho niềm tin, để nhờ niềm tin chân thực đó, Thiên Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu trong đời sống đức tin của mình.

 

Phần thứ hai của bài đọc Tin mừng (cc.7- 10) là Giáo huấn của Chúa Giêsu về sự khiêm nhường: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi” (c.10).

 

Điều sai lầm lớn lao nhất của con người là toan tính với Thiên Chúa, hay có những yêu sách để đòi hỏi Chúa trả công, trả ơn cho xứng với những công việc của mình đã làm. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa hay so đo tính tóan, hơn thua, nhưng là một Thiên Chúa tình thương. Người làm giờ thứ nhất và người làm giờ thứ mười một đều được Chúa trả công theo lượng từ bi và lòng yêu thương của Ngài (x. Mt 20, 1-16). Thiên Chúa luôn yêu thương con người và trân trọng mỗi nỗ lực của họ, nhưng Ngài đồng thời cũng tuyệt đối tự do trong tư cách là Thiên Chúa, nên Ngài không thể hành xử theo yêu sách của con người.

 

Con người luôn ý thức những công việc mình làm, những ơn huệ mình đón nhận là do Chúa ban, nên cần sự khiêm tốn để thấy được giá trị ơn ban của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương của sự khiêm hạ khi Ngài khẳng định: “Hãy học nơi Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Thánh Phaolô cũng đã chứng nhận sự khiêm nhường thẳm sâu của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu vốn là Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6).

 

Đem ra lời giáo huấn về sự khiêm nhường, Chúa Giêsu muốn dạy con người luôn ý thức mình chỉ là những tôi tớ hèn mọn, và cũng chỉ làm tròn những việc bổn phận được giao, chứ chẳng có gì to lớn, vĩ đại để mà khoe khoang. Con người chỉ làm được những việc vĩ đại là do niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại đó. Do vậy, phải tự biết khiêm nhường thẳm sâu để thấy được giá trị ân ban của Thiên Chúa, và đón nhận ân ban đó trong tình yêu thương của Ngài. Đồng thời, cũng luôn ý thức rằng: “Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi”.

 

Tóm lại, Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật của niềm vui Tin Mừng. Vui, vì các Tông đồ của Chúa Giêsu đại diện cho mỗi Kitô hữu chúng ta đã ý thức được sự non kém về niềm tin của mình, nên đã xin Chúa Giêsu ban thêm niềm tin. Khi đã có được niềm tin Chúa ban thì nói như thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai: “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Tm 1,7). Đó là niềm vui thật.

 

Thứ đến, niềm vui được Chúa giáo huấn về đời sống khiêm nhường và phục vụ. Khi phục vụ trong sự khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy được giá trị cao quý đến từ Thiên Chúa và đón nhận được những ơn Ngài ban. Chính Đức Giêsu đã là mẫu gương về sự phục vụ nhưng đầy lòng khiêm nhường: “Vậy, nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,14-15).

 

Ước mong sao mỗi Kitô hữu chúng ta luôn giữ vững được niềm tin và không quên cầu xin Chúa ban thêm niềm tin. Đồng thời, luôn phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội trong sự khiêm nhường, để đem lại ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn.