Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng CN XIV TN, C: CẨM NANG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO

Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ đi loan giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Thực ra, Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi quảng cáo về Nước Trời nhằm thu vén lợi ích cho mình, nhưng Người sai các ông đi loan giảng Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa, để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại.

 

CẨM NANG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO

(Lc 10,1-12.17-20)

 

Minh An

 

Ngày nay, khi vào các trang mạng, truyền hình, tuyền thanh hay đọc báo chí, những hình ảnh quảng cáo luôn đập vào mắt khán thính giả, có khi làm cho người ta khó chịu. Có những thứ quảng cáo tốt, nhưng cũng không thiếu những trang quảng cáo không lành mạnh có thể gây ảnh hưởng cho nhiều người trong đời sống đức tin và luân lý. Mục đích của quảng cáo nào cũng chỉ nhằm quảng bá thương hiệu hay sản phẩm của chủ nhân cho nhiều khách hàng biết và tiêu thụ, để tìm kiếm lợi nhuận cho chủ nhân.  Tuy nhiên, cũng có những hình ảnh quảng cáo không đúng với những gì trong thực tế.

 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV, Thường Niên hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã chỉ định bảy mươi hai môn đệ đi loan giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Thực ra, Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi quảng cáo về Nước Trời nhằm thu vén lợi ích cho mình, nhưng Người sai các ông đi loan giảng Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa, để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Đó chính là tình yêu thương thật.

 

Bởi thế, người môn đệ đi truyền giảng Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại cần đón nhận “cẩm nang” mà Chúa Giêsu đã chỉ định cho họ như tác giả Luca đã ghi lại.

 

* Sống tính cách cộng đòan

Chúa Giêsu không sai từng người đi riêng lẻ, nhưng Người đã sai từng hai người một đi với nhau: “Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước”. Đi hai người với nhau là dấu chỉ sự liên kết mang tính cộng đoàn hiệp nhất, như Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất. Hơn nữa, trong bối cảnh của việc đi loan giảng Tin Mừng đầy khó khăn thì hai người tự vệ sẽ tốt hơn một người, nhất là cho phép các môn đệ làm chứng cách tốt nhất vai trò rao giảng Tin Mừng của mình.

 

* Luôn cầu nguyện

Cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo nhất, giúp cho nhà truyền giáo có nhiều ơn Chúa để can đảm trong sứ vụ của mình. Chúa Giêsu đã dạy cho các nhà truyền giáo cầu nguyện để xin thêm thợ gặt ra gặt lúa về, chứ Chúa không nói tự mình nhà truyền giáo phải lo đi gặt hái cho kịp thời vụ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

 

Cầu nguyện chính là điểm nổi bật trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho dù bận rộn đến đâu chăng nữa, Người vẫn luôn dành thời giờ để cầu nguyện, tâm sự với Chúa Cha. Người hay tìm đến những nơi thanh vắng để cầu nguyện.

 

Nhà truyền giáo muốn cho sứ vụ của mình đạt được những thành quả tốt đep thì phải biết noi gương Chúa Giêsu, dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Càng hoạt động nhiều, thì lại càng phải cầu nguyện nhiều, vì khi cầu nguyện là lúc nhà truyền giáo kín múc được ơn thánh và nghị lực thiêng liêng cần thiết cho hành trang làm sứ vụ của mình.

 

*Khôn ngoan theo ý Chúa

Người làm sứ giả cho Chúa đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, sáng suốt: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. Khôn ngoan ở đây không có nghĩa là tìm cách luồn lách để cho đạt mục đích, nhưng phải biết chọn lựa đúng thời kỳ, để ban phát ơn Chúa cho tha nhân.

 

Sứ vụ loan giảng Tin Mừng có thể rất nguy hiểm, vì phải đụng chạm đến văn hóa, tôn giáo khác, nên phải khôn ngoan, không dùng bạo lực, vì bạo lực không phải là phương thế tốt nhất để sứ giả của Chúa hoàn thành nhiệm vụ.

 

* Sống tinh thần nghèo khó

Chúa Giêsu đã chỉ thị cho các môn đệ của Người đi loan giảng Tin Mừng phải có tinh thần nghèo khó qua cách: “Đừng mang theo túi tền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”.

 

Các môn đệ đã học hỏi được từ Chúa tinh thần nghèo khó thì cũng hãy dùng đức tính này để dễ dàng đến với muôn dân. Lại nữa, sống tinh thần nghèo khó là dấu chỉ hiến thân trọn vẹn, tín thác nơi tình yêu của Chúa. Đó mới đúng là tinh thần siêu thoát của nhà truyền giáo đích thực.

 

Sứ giả của Tin mừng phải siêu thoát, không quyến luyến và bám víu vào của cải vật chất. Không chạy theo chúng và cũng không để chúng chi phối, làm mình phải nô lệ cho nó. Người loan báo Tin Mừng phải chia sẻ nếp sống nghèo nàn của tha nhân, không đòi hỏi yêu sách, không xa hoa lãng phí, không quan liêu hống hách. Có như thế, Tin Mừng tình yêu mới có thể nảy mầm, lớn lên trong tâm hồn của những người đón nhận.

 

* Luôn trao bình an cho người khác

Mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho sứ giả Tin Mừng là trao ban bình an cho những nơi mình đến: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này!” Lời chào bình an ở đây, không phải chỉ là một công thức chào hỏi mang tính xã giao lịch sự, nhưng cao cả hơn thế là công bố bình an khởi đầu ơn cứu độ của Thiên Chúa mà chính Đức Kitô đã thực hiện trước đó rồi.

 

Sứ giả mang bình an của ơn cứu độ đến với nhà nào, thành nào mà người ta đón nhận thì ở nơi đó sẽ đạt được những hiệu quả rất cụ thể về sức mạnh của Nước Thiên Chúa. Do đó, cẩm nang của nhà truyền giáo lúc này chính là phải mang bình an cứu độ của Thiên Chúa đến cho các gia đình, các thành họ đặt chân đến.

 

* Sống thanh đạm

Nhà truyền giáo cũng được Chúa Giêsu kêu mời sống thanh đạm, hay giản dị, đừng đòi hỏi quá mức: “Người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công”.

 

Sứ giả sống thanh đạm theo gương mẫu của Thầy mình là Đức Giêsu, luôn hiệp thông với người mà mình được sai đến, đồng bàn với họ, không e dè mọi thứ thức ăn mà người ta dọn ra cho mình. Sống chân tình, sống hòa mình như thế, nhà truyền giáo sẽ lôi cuốn được người ta đến với Tin Mừng để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

* Không la cà đây đó

Chỉ thị của Chúa Giêsu dành cho nhà truyền giáo là đừng la cà từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng hãy lo cho sứ vụ của mình cách khẩn thiết, vì đó là điều cốt yếu và quan trọng: “Anh em đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia”.

 

Giả như một nhà truyền giáo chỉ lo tìm kiếm những lợi lộc, tiện nghi thoải mái hơn cho mình bằng cách tìm từ nhà này sang nhà kia, thì họ không thể còn thời giờ và sự nhiệt thành để rao giảng Tin Mừng một cách khẩn thiết như Chúa đỏi hỏi được.

 

Bởi thế, Chúa Giêsu muốn nhà truyền giáo không la cà từ nơi này, đến nơi kia để tìm kiếm tiện nghi cho mình, nhưng hãy chú tâm hơn cho công việc bổn phận mà Chúa đã giao phó cho mình.

 

* Chữa lành và công bố sứ điệp Tin Mừng

Nhà truyền giáo được Đức Giêsu ban cho ân huệ chữa lành những thương tích trong tâm hồn của người đón nhận Tin Mừng. Chữa lành là việc chuẩn bị cho người ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa mà nhà truyền giáo phải làm. Song song với việc chữa lành là công bố sứ điệp Tin Mừng về Nước Thiên Chúa đang đến, để người ta sẵn sàng đón nhận: “Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.

 

Chữa lành ở đây không có nghĩa là các nhà truyền giáo trở thành những bác sĩ tài ba lỗi lạc, chữa hết các bệnh họan tật nguyền thể lý của con người, nhưng họ phải thấu hiểu được những thương tích trong tâm hồn của người ta và giúp họ tẩy xóa những thương tích đó để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến.

 

Do vậy, sứ giả sau khi chữa lành thì chỉ loan báo duy nhất về triều đại Nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người mà thôi. Đừng bao giờ loan báo ý hướng của mình, và cũng đừng quảng bá thương hiệu của mình, vì như thế không đúng với ý hướng của Thiên Chúa.

 

Tắt một lời, “cẩm nang truyền giáo” mà Chúa Giêsu hướng dẫn cho các môn đệ của Ngài ngày xưa cũng luôn luôn mới mẻ cho các nhà truyền giáo hôm nay. Nếu các nhà truyền giáo áp dụng “cẩm nang” này thì chắc chắn việc loan giảng Tin Mừng sẽ đạt được kết quả tốt và có nhiều người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Mỗi Kitô hữu chúng ta, cho dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều có bổn phận trong việc rao truyền Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Ai thuộc lãnh vực nào, đơn vị nào... thì làm nhân chứng cho Chúa theo hoàn cảnh đó. Nhưng hãy theo “cẩm nang” truyền giáo của Chúa Giêsu mà thánh sử Luca đã nói rõ hôm nay, thì có lẽ Tin Mừng sẽ được trải rộng khắp nơi, ơn cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn.

 

Lạy Chúa, xin cho con ý thức về sứ vụ tông đồ của mình, để con luôn nhiệt thành làm cho Nước Chúa được mở rộng, và có nhiều người đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.