Bài giảng

Bài chia sẻ Lời Chúa Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Phước Hiệp: "PHƯỚC HỆP – HIỆP HÀNH"

Đan Viện Phước Hiệp (福協) là một cộng đoàn hòa hợp, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau (福协); một cộng đoàn được Chúa chúc phúc nên cũng là một cộng đoàn hạnh phúc vì có Chúa làm gia nghiệp.

 

 

 

"PHƯỚC HỆP – HIỆP HÀNH"

(Cn 2,1-9; Rm 12,3-8; Ga 14,1-14)

Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Phước Hiệp

Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

 

 M. Hiếu Liêm

 

Thánh lễ tạ ơn hôm nay có hai niềm vui đan xen vào nhau, nên gọi là “thánh lễ song hỷ”. Đó là mừng Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp được nâng lên Đan Viện tự trị (sui juris) và mừng cha bề trên Dominico Savio Nguyễn Quang Đại được cộng đoàn bầu chọn làm viện trưởng tiên khởi của đan viện. Hòa chung niềm vui tạ ơn Chúa về những hồng ân cao trọng này, viện phụ, đại diện cho “Nhà Mẹ Phước Lý”, và cho cả cộng đoàn phụng vụ hân hoan gởi đến mọi thành viên “Nhà Con Phước Hiệp” lời chúc mừng long trọng nhất.

 

Năm nay, toàn thể Giáo hội đang hướng về một Hội thánh “Hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, chia sẻ niềm vui tạ ơn với Cộng đoàn Phước Hiệp hôm nay, xin liên kết danh xưng của Đan Viện là “Phước Hiệp” với chủ để “Hiệp Hành” của Thượng hội đồng Giám mục thứ 16, thành câu châm ngôn sống: “Phước Hiệp – Hiệp Hành”. Ý nghĩa câu châm ngôn bốn chữ này cũng là món quà viện phụ Nhà Mẹ Phước Lý trao tặng cho Nhà Con Phước Hiệp, để ghi dấu hồng ân cao vời qua biến cố lịch sử trọng đại này.

 

Là người, ai cũng mong cho mình có phúc và được phước. Vậy chữ “phước” có nghĩa là gì? Chữ phước và chữ phúc trong văn hóa Việt Nam đồng nghĩa với nhau.

 

Trước hết là chữ “phước, viết theo Hán tự là (fú). Từ  (fú) bao gồm bốn chữ tượng hình, ám chỉ tình trạng hạnh phúc ban đầu của nhân loại. Chữ thứ nhất bên trái là bộ kỳ () chỉ về thần thánh (), tức Ông Trời, Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Bên phải có 3 chữ là: Chữ nhất () nghĩa là một; chữ khẩu () là miệng hay người (nhân khẩu); và chữ điền () là ruộng, ruộng vườn. Kết hợp bốn chữ trên thành từ phước (), nghĩa là người có ruộng vườn và có Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, hay có Chúa là gia nghiệp. Như vậy, theo quan niệm của người Việt xưa, người được phước là người không những có tài sản, ruộng vườn, đất đai mà còn có mối quan hệ mật thiết với Ông Trời, với Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo nên mình. Chúa chính là nguồn cội hạnh phúc và là Đấng ban phước cho con người. 

 

Hiểu cách bình dân, chữ phước chính là niềm vui cuộc sống. Người có phước thì luôn gặp may lành, ấm no và hạnh phúc. Ngược lại, người thiếu phước thì luôn phải đối diện với đau khổ, bệnh tật, đắng cay và bế tắc trong đời. Vì thế cổ nhân thường nói: “Hữu phước hữu phần”. Tuy nhiên, phước không phải tự dưng mà có, mà do sự cố gắng vươn lên không ngừng. Vì thế mỗi người, mỗi ngày cần tạo phước cho mình: “Có nhân lành thì mới gặt được quả ngọt”. Tóm lại, có phước là có phúc. Có phúc là có tất cả. Có phước là có phúc, lộc, thọ và có Chúa ở cùng.

 

Tiếp theo, chữ “hiệp” ( - fú xié) có rất nhiều ý nghĩa. Trong từ điển Hán Việt, ít nhất chúng ta tìm thấy 31 chữ “hiệp”. Hầu hết các từ điển Hán Việt hiện nay đều cho hai nghĩa chính của chữ “hiệp” () là hòa hợp và giúp đỡ. Những từ ghép có chữ “hiệp” () cũng đều diễn tả hai nghĩa này.

 

Tìm về nguồn gốc chữ “hiệp” () là hình vẽ của ba cái cày (chỉ ba người cùng cày trên một cánh đồng), về sau viết thành ba chữ lực (), rồi thêm chữ thập  (mười) chỉ số đông. Nghĩa gốc là cộng đồng, hay cộng đoàn. Nghĩa rộng là hài hòa, tương hợp, hiệp đoàn, hiệp hội.

 

Hiệp cũng có nghĩa là hào hiệp, lấy quyền sức mà giúp người gọi là hiệp (). Những ai vì nghĩa mà trợ giúp tha nhân được gọi là hiệp: hiệp sĩ, hiệp nữ, nghĩa hiệp,... Người hành động vì nghĩa, chèn kẻ mạnh giúp người yếu là “hành hiệp trượng nghĩa”.

 

Hiệp theo nghĩa rộng cũng là hiệp thông, hiệp hành, hợp nhất, hài hòa, tương hợp. Nói khác đi là hợp sức của nhiều người, hay của cộng đồng để cùng làm chung một việc. Cùng chung sức chung lòng, và đồng tâm hiệp lực với nhau.

 

Sau cùng là chữ “hành” () cũng có nhiều nghĩa. Nhưng hầu hết các từ điển Hán Việt về chữ hành () thường có hai nghĩa chính yếu là: bước đi và làm việc. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là đường sá (x. Tự điển Hán Việt của Thiều Chửu), đường đi (x. Hán Việt Tân Từ điển của Nguyễn Quốc Hùng). Ở đây, hành có nghĩa là đi, là hành động, là đồng hành, hiệp hành.

 

Như thế, khi kết hợp hai chữ “hiệp hành”    (synodality), cho ta ý nghĩa là có rất nhiều người hòa hợp, giúp đỡ nhau cũng tiến bước và làm việc trên một con đường. Theo ý hướng của Thượng hội đồng giám mục thì con đường ở đây là con đường Giêsu đã đi.

 

Trong ý nghĩa này, hai từ “Hiệp hành”   diễn tả mọi thành phần dân Chúa hòa hợp (hiệp thông), giúp đỡ nhau bước đi và làm việc trên con đường Giêsu. Nghĩa là cùng tham gia vào mọi sinh hoạt của Hội thánh và cùng thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu. Sống hiệp hành là đồng tâm hiệp lực trọn vẹn với nhau tận đáy lòng để cùng nhau hành động trên con đường Giêsu.

 

Như vậy, Đan Viện Phước Hiệp (福協) là một cộng đoàn hòa hợp, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau (); một cộng đoàn được Chúa chúc phúc nên cũng là một cộng đoàn hạnh phúc vì có Chúa làm gia nghiệp. Nếu Thượng Hội Đồng Giám Mục mong muốn tất cả mọi thành phần dân Chúa đều “hướng về một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, thì Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp đã và đang sống đúng nghĩa của một Cộng đoàn hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ ngay trong danh xưng “Phước Hiệp” của mình. Phước Hiệp là hiệp thông trong khác biệt. Phước Hiệp là hợp nhất trong đa dạng để cùng nhau hướng tới một cộng đoàn hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Phước Hiệp là một cộng đoàn có phước và được Chúa chúc phúc. Phước Hiệp là một gia đình chọn Chúa làm gia nghiệp, và có Chúa ở cạnh, ở cùng, ở giữa và ở trong Cộng đoàn anh em. Được như vậy thì cộng đoàn Phước Hiệp sẽ phát triển và mọi người ở đây đều được hưởng phước đời này và cả đời sau. Ước gì anh em Phước Hiệp luôn sống tròn đầy ý nghĩa danh xưng “Phước Hiệp” của mình.

 

Riêng đối với cha Viện Trưởng tiên khởi, tôi xin được nhắn gởi đến ngài ba câu lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay làm kim chỉ nam cho sứ vụ bề trên tiên khởi của ngài, và cũng là cho cả Đan Viện Phước Hiệp:

 

Trước hết là câu Chúa Giêsu trả lời cho thánh Thomas, vì ông muốn biết đâu là đường đi của Thầy: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 16,6). Bề trên là người biết đường và cũng là người dẫn đường đưa cộng đoàn tới “sự thật và sự sống” là chính Chúa Giêsu.

 

Tiếp theo là câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông Philipphê, vì ông muốn được thấy Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Bề trên là người gặp Chúa, ở với Chúa và chỉ cho cả cộng đoàn thấy Chúa, và như vậy cả cộng đoàn đều được mãn nguyện và hạnh phúc.

 

Sau cùng là lời Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó(Ga 14,12-14). Nếu bề trên và cả cộng đoàn tin vào Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa thì bề trên sẽ làm được những việc lớn lao hơn nữa, và cộng đoàn sẽ làm vinh danh Chúa, mưu ích cho các linh hồn.

 

Anh em Phước Hiệp thân mến, sau 14 năm gầy dựng thăng trầm, giờ đây Cộng đoàn Thánh Mẫu Phước Hiệp mở sang trang lịch sử mới tràn đầy hy vọng. Thời hàn vi cực khổ đã qua, giai đoạn trưởng thành và phát triển đang mở ra trước mắt anh em. Vì thế, cả cộng đoàn “Phước Hiệp” hãy “hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ” để hướng tới một tương lai tươi sáng... Phaolô trồng, Apolô tưới và Thiên Chúa cho anh em mọc lên lớn mạnh (x. 1Cr 3,6). Xin Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng của Đan Viện Phước Hiệp, đồng hành và gìn giữ tất cả anh em trong ân sủng và bình an của Chúa Kitô phục sinh. Xin Chúa chúc lành cho từng anh em thân yêu và cho tất cả cộng đoàn. Amen.

 

 

 

Phước Hiệp, ngày 21.05.2022