Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, MÙA VỌNG, NĂM C: "ĐÓN NHẬN LỜI MỜI GỌI…" (Minh An)

Trước hết và trên hết, người mở đường phải là người biết đường, nghĩa là chính mình phải là người sám hối, canh tân đổi mới để đón nhận ơn cứu độ của Chúa đã rồi mới có thể chỉ cho người khác đến với Chúa.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN II MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mỗi Mùa Vọng, tiếng kêu của Gioan trong sa mạc lại lay động, thức tỉnh chúng ta, đặt chúng ta đối diện trước một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội, để chúng ta xét mình, kiểm điểm nếp sống, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm trọn hảo, để dọn đường tâm hồn chúng ta cho Chúa Cứu Thế ngự đến.

BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT II, MÙA VỌNG, NĂM C : “ĐƯỢC NHẬN THẤY ƠN CỨU ĐỘ” (Minh An)

Thiên Chúa của chúng ta chính là Thiên Chúa can dự cách thiết thân vào nhân loại và vào ngay chính mỗi con người chúng ta.

CÁC BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN I MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi chờ đợi, Chúa muốn mỗi người sống trung tín và trách nhiệm đối với tha nhân.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT I, MÙA VỌNG, NĂM C: “TỈNH THỨC VÀ ĐÓN NHẬN” (Minh An)

Để được Thiên Chúa Giáng Lâm cứu chuộc nhân loại và cho hưởng hạnh phúc thì điều kiện cần thiết mà mọi kitô hữu phải có là: Tỉnh thức và đón nhận.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, chúng ta chiêm ngưỡng một vị vua chịu đóng đanh, một vị vua là Tình Yêu đã chết cho nhân loại và để giải phóng nhân loại.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, NĂM B: “VUA SỰ THẬT” (Minh An)

Những ai muốn thuộc về sự thật thì hãy nghe Đức Kitô, Vua Sự Thật, và những ai thuộc về Vua Sự Thật thì hãy để Người sống và lớn lên trong cuộc đời của mình, đồng thời chấp nhận để Người biến đổi toàn diện con người của mình theo sự thật.

BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24-11-2018

Trong tất cả mọi sự, đó là một cuộc chiến trường kỳ cho những ai theo Chúa, cuộc chiến từ khởi thủy cho đến tận thế, cuộc chiến giữ vương quốc nước trời và vương quốc sự dữ, cuộc chiến giữa Kitô hữu và thế gian...