Bài giảng

Chúa nhật II Thường Niên, năm B: "LỜI GIẢNG CHUYỂN TIẾP" (Minh An)

tác giả Tin Mừng Gioan rất tài tình khi trình bày cho độc giả biết cách lưu truyền, hay chuyển tiếp lời rao giảng về Đức Kitô mà không cần phải để cho Đức Kitô truyền bá về danh tính của mình; Gioan Tẩy giả loan truyền Đức Giêsu cho các môn đệ, các môn đệ loan truyền về Chúa Giêsu cho người khác nữa. Đúng là: “Hữu xạ tự nhiên hương”.

Chúa nhật Lễ Hiển Linh, bài II (Vp. Bảo Tịnh)

Khi các đạo sĩ đến Bêlem gặp được Hài Nhi Giêsu, họ sấp mình thờ lạy Người và dâng tiến Người ba lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng để chỉ Hài Nhi Giêsu là vua, nhũ hương để chỉ Người là Thiên Chúa và mộc dược để chỉ đến cái chết của Người sau này. Nhưng những lễ vật này có ý nghĩa gì đối với chính tôi, chính chúng ta hôm nay?

Lễ Hiển Linh - Bài I (Viện phụ M. Bảo Tịnh)

Đời sống của người kitô hữu cũng là một cuộc lên đường tìm Chúa. Tìm Chúa và gặp được Chúa ấy là phúc của đời họ. Tìm Chúa chứ không tìm bản thân, tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không phải để thỏa mãn những tham vọng đen tối...

Lễ Hiển Linh: "TÌM VỀ ÁNH SÁNG" (Minh An)

Là kitô hữu, chúng ta cũng luôn được mời gọi, hãy trở nên như các nhà chiêm tinh Phương Đông là không được để mình đi trật đường đến với Ánh Sáng, nhưng luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn chỉ lối mà đi cho tới khi tìm được Ánh Sáng của ơn cứu độ mới dừng lại.

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA, NĂM B: “TRUNG THÀNH VỚI LỀ LUẬT” (Minh An)

Lời Chúa trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay, mời gọi chúng ta học theo gương Đức Maria và thánh Giuse, sống thành thật, khiêm nhường, tín thác vào tình yêu của Chúa và không tìm những đặc ân miễn chuẩn cho mình, nhưng chu toàn bổn phận, chu toàn lề luật của Chúa, của Giáo Hội cách yêu mến. Thứ đến, noi gương ông Simêon, và cụ bà ngôn sứ Anna sống chân thành, đơn sơ, khiêm nhường và kiên nhẫn để được Thiên Chúa mặc khải những điều kín nhiệm và nói về Thiên Chúa cho mọi người được biết để đón nhận ơn cứu độ Ngài ban.

Lễ Giáng Sinh: “NGÔI LỜI LÀ ÁNH SÁNG THẬT” (Minh An)

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

LỄ GIÁNG SINH (thánh lễ đêm): "KHAI MỞ GIAI ĐOẠN MỚI" (Viện phụ Bảo Tịnh)

Mầu nhiệm Ngôi Hai giáng sinh làm người, không phải là kỷ niệm của một biến cố để nhắc nhớ, mà là một biến cố được hiện tại hoá: biến cố hôm xưa trở thành biến cố của “hôm nay” được gửi đến cho mỗi người tín hữu: “Ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại… Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra”.

Chúa nhật IV Mùa Vọng, năm B: “CUNG ĐIỆN XỨNG ĐÁNG CHO CHÚA" (Minh An)

Giá trị hiện thực từ tiếng đáp “Xin Vâng”, Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn của Mẹ, đưa Mẹ tiến lên thành “Bà Chúa” quả là điều tuyệt diệu.