Bài giảng

CN XXVIII TN, B: "" NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI"" (Minh An)

Hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 2018

Để đạt tới sự hoàn thiện cần có ơn Chúa, và trên hết cần giữ luật với một lòng mến Chúa và thương yêu tha nhân thật lòng thì mới xứng đáng đạt tới sự hoàn thiện.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Để có được đời sống hôn nhân hạnh phúc thì nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và sống theo ý hướng của Người.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN, 2018

Trong mầu nhiệm truyền tin này, làm nổi bật lên chân dung của mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”.

Chúa nhật XXVI, mùa thường niên, năm B - Một Thánh Thần - Quốc Vũ

Dù hiện diện theo bất cứ cách thức nào, vẫn chỉ có một Thần Khí duy nhất, Người hoạt động theo từng cách thức khác nhau nơi mỗi người, nhưng lại là giềng mối đem lại sự hiệp nhất chứ không phải chia rẽ, để xây dựng chứ không phải phá đổ. Chính vì thế, ở đâu có chia rẽ, ở đó không có Thần Khí hiện diện

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN, B (Lm. Hiền Lâm)

Vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hệ tại ở giàu hay nghèo, cũng không hệ tại ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời này.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Dẫu rằng “Nhân vô thập toàn”, là người sống trên đời, không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm mà người ta đã cố tình phạm để gây gương mù, gương xấu cho những người lành thánh thì đáng trách biết bao !

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em...